Lernia

Inte från Lernia?

Nyheter

Prenumerera på den här bloggen

Vad tycker du?

Vi vill ge våra elever en bra utbildning.  
Du som är elev vet om Lernia är en bra skola.  
Vi kommer därför att vart annan månad att ställa två frågor till dig.
Frågorna kommer i ett SMS.

En fråga är om du har bra lärare.  
En annan fråga är om du säger till dina vänner att Lernia är en bra skola.
Du får vara anonym och du behöver inte skriva ditt namn.  
Du kan lägga in länken i din dator om du inte har en smartphone.

Prata med din lärare om du har frågor.

2015-03-27 09:55

Välkommen till Lernias lärportal

Vill du återställa ditt lösenord kan du göra det här (gäller endast deltagare).
>Återställ ditt lösenord


2014-10-22 08:53